www.powerbreatheturkiye.com internet adresine girmeniz ya da bu web sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız durumunda aşağıdaki koşulları kabul etmektesiniz.   

 1. www.powerbreatheturkiye.comNaz Medikal Öz. Sağ. Hiz. Ve  Ür. San. Tic. Ltd. Şti. (Yetkili) tarafından yayımlanan online bir alışveriş sitesidir.

  2. Kullanıcı Web Sitesi’nden yararlandığı sırada, vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğunu, şifre unutma, ürün gönderimi sırasında adresin hatalı verilmesi, fatura adresinin hatalı verilmesi gibi nedenlerden kaynaklanan aksaklıklar söz konusu olduğunda kendisi tarafından verilen bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu hallerde üyeliğinin sona erdirildiğinikabuleder.                                                     3.Yetkili, işbu Web Sitesi ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün ve bilgileri önceden ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Web Sitesi’nde yayımlandığı anda yürürlüğe girer. Web Sitesi’nin kullanımı ya da Web Sitesi’ne giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları içinde geçerlidir.

 2. Yetkili’nin, kullanıcı tarafından kayıt esnasında ya da daha sonra Web Sitesi’nde belirtilen adres, e-posta adresi, her türlü telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu Kullanım Şartları’nı kabul etmekle aksine yazılı bir bildirimi olmadığı müddetçe Yetkili’nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.                                                                                                                                                                                                   
  5. Yetkili, Kullanım Şartları’nın ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.   
 3.                      
    Bu Web Sitesi, Yetkili’nin kontrolü altında olmayan başka İnternet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Yetkili, söz konusu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.   
 4.                                                              
   Yetkili, Web Sitesi’nin tasarımı ile Web Sitesi’ndeki tüm bilgi, fotoğraf, Naz Medikal Öz. Sağ. Hiz. Ve  Ür. San. Tic. Ltd. Şti. markasının ve diğer tescilli alt markaların, www.powerbreatheturkiye.com  alan adı, logosu, ikonlar, grafikler ve teknik verilerin vs diğer özgün yazılım ve tasarımların  fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve bu değerler yasal koruma altındadır. Web Sitesi’nde bulunan yukarıda bahsedilen maddeler önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir dile çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz.        Web Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı başka bir İnternet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Yetkili’ nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.                                                                                                                   

 5. Kullanıcıların Web Sitesi’ni kullandığı sırada ileri sürdükleri fikir, düşünce, ifade, Yetkili ortamına eklenen dosyalar, başkalarına gönderilen kişisel ve kişilik hakları ile yakından ilgili bilgilerin ve mesajların sorumluluğu kendisine aittir. Yetkili söz konusu fikir, düşünce, ifade ve paylaşılan dosya, mesaj ve bilgilerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 
  9. Kullanıcılar Web Sitesi üzerinden tehdit içerikli, ahlaka aykırı, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı içeren, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar gönderemez.                                                                                     
  10. Kullanıcılar Web Sitesi üzerinden kişi, kurum ya da kuruluşların isimlerini lekeleyici, haklarını ihlal eden nitelikte, ahlaka aykırı veya yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlayamaz.                                                           
  11. Kullanıcılar Web Sitesi üzerinden reklam yapamaz, herhangi bir mal ya da hizmet satamaz ya da satılmasına yönelik teklifte bulunamaz.                                                                                                                                                                                 
  12. İşbu kullanım şartları’nda belirlenen ve Yetkili tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından Yetkili hesabının gerek Yetkili’yi gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya Yetkili’nin ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde Yetkili, kullanıcının üyeliğini iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü merciye başvurma hakkına sahiptir. Yetkili’nin bu yüzden uğrayacağı zararlara karşılık her türlü dava ve talep hakkı saklıdır.                                                                                                   
  13. Kullanıcılar Yetkili’ye ilişkin olarak veya genel talep ve şikâyetlerini Web Sitesi’nde yer alan iletişim bilgilerinin sağladığı kanallara ulaştırabilirler.                                                                                                                                                 
  14. Yetkili, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına Web Sitesi’ne her girişte kullanım şartları sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.                                                         


15.Mücbir Sebep: Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

Sepetim
Son Görüntülenen
Kategoriler