AMELİYAT ÖNCESİ & SONRASI SOLUNUM KAS EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Hastanede Kalış Süresini Azaltın.

Ameliyat öncesi inspiratuvar kas eğitimi, pnömoni de dahil olmak üzere ameliyat sonrası olası komplikasyonların azalması ve ayrıca hastanede kalış süresinin kısalması ile ilişkilidir.

Ameliyat Sonrası Nefes Alma Çabası

Büyük bir ameliyattan sonra zatürre, bronkospazm ve solunum yetmezliği gibi solunum komplikasyonları yaşanabilir. Aslında, bir çalışmada* kalp ameliyatı olacak hastaların % 25’inde ameliyat öncesi inspiratuvar kasların (nefes almak için kullandığınız kaslar) zayıf olduğu tespit edildi.

İnspiratuvar kas zayıflığı bir dizi nedenin sonucu olabilir, ancak solunum kaslarınızın yaptığı ‘egzersizin’ miktarı, onların durumları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla soluk alma kaslarınızı POWERbreathe İnspirasyon Kas Eğitimi (IMT) Cihazı ile çalıştırarak, ameliyattan önce size iyi bir destek sağlayacak şekilde geliştirmek faydalı olacaktır.

Ameliyattan Önce Nefesinizi Eğitin.

Solunum rehabilitasyonu, cerrahi hastalar için standart bakımdır ve derin nefes alma egzersizlerini, torasik fizyoterapiyi, insentif spirometriyi ve ameliyat öncesi IMT’yi içerir.

Ameliyattan önce evde solunum kaslarınızı çalıştırmanın nefes almayı kolaylaştırdığı ve ameliyattan sonra solunum kaslarınızı güçlendirmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir. Aslında, ‘Kalp ve majör karın ameliyatı geçiren yetişkinlerde ameliyat sonrası pulmoner komplikasyonlar için ameliyat öncesi IMT’ye yönelik bu sistematik inceleme,** sıradan bir bakımla kıyaslandığında ameliyat öncesi solunum kas eğitiminin ameliyat sonrası bazı akciğer komplikasyonları riskinin yanı sıra hastanede kalış süresini de azalttığını göstermektedir.

Ayrıca, bu klinik çalışma**, ameliyat öncesi sadece beş günlük IMT’nin, kalp ameliyatı geçiren hastalarda ameliyat sonrası pulmoner komplikasyon insidansını ve ameliyat sonrası hastanede kalış süresini azalttığını göstermektedir.

Kanıta Dayalı, İlaçsız Solunum Eğitimi

POWERbreathe IMT ile egzersizler evde kolayca gerçekleştirilir ve bu derlemede*** adı geçen çalışmalarda solunum eğitimiyle ilişkili herhangi bir istenmeyen etki rapor edilmemiştir ve özellikle yüksek riskli kalp ve karın ameliyatı planlanan yetişkinler için ameliyat öncesi uygun bir hazırlıktır.          Lütfen doktorunuz ve solunum fizyoterapistinize danışın. Önlemler ve Kontrendikasyonlar bölümünü okuyun.

POWERbreathe K-Serisi cihazlar, NHS’de Inspire Çalışması ****adı verilen çok merkezli büyük bir çalışmada inspiratuvar kas eğitimi için seçilmiştir. Bu NHS çalışması, POWERbreathe ile günlük IMT’nin ameliyat sonrası akciğer komplikasyonu olasılığını azaltmaya yardımcı olup olmadığını araştırmaktadır.

Gerek POWERbreathe Medic Classic gerekse daha yeni jenerasyon POWERbreathe Medic Plus, göğüs cerrahisi gibi çeşitli tıbbi durumlardaki hastalar için kanıta dayalı, ilaçsız bir tedavi sunar. Özellikle Medic Plus, hastalık sonrası veya taburculuk sonrası gibi dönemlerde solunum kasları zayıf olan kişiler için tasarlanmıştır.

*https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0147956320302727?dgcid=author

** https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0269215519828212

*** https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26436600/

**** https://bristol-trials-centre.bristol.ac.uk/details-of-studies/inspire/

 

Sepetim
Son Görüntülenen
Kategoriler