Gizlilik Politikası Ve Kişisel Verilerin Korunması Lütfen bu siteyi kullanmadan önce bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını (“Gizlilik Politikası”) dikkatlice okuyunuz. Siteyi kullanmaya başlayarak Gizlilik Politikası’nı kabul etmiş olursunuz. https://www.powerbreatheturkiye.com (“Site”) Naz Medikal Özel Sağ. Hiz ve Ür. San. Tic. Ltd. Şti tarafından işletilir. Sizler (“Kullanıcılar”) Siteyi kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, Siteyi kullanmaya devam etmekle, bu Gizlilik Politikası’nı okuduğunuzu, anladığınızı ve bu şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. Naz Medikal Özel Sağ. Hiz ve Ür. San. Tic. Ltd. Şti, Kullanıcılardan herhangi bir kişisel veri talep etmemekte ve bunları kullanmamaktadır. KişiselVerilerin Korunmasında Kullanıcıların Hakları: Kullanıcılar kişisel bilgileri ile ilgili aşağıdaki haklara sahiptir. 1. işlenip işlenmediğini öğrenmek, işlenmişse bilgi talep etmek, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep etmek, 2. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, 3. yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi almak, 4. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini / anonimleştirilmesini talep etmek, 5. aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (3) ve (4) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini istemek, 6. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, 7. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek Gizlilik Politikasının Tadili: Naz Medikal Özel Sağ. Hiz ve Ür. San. Tic. Ltd. Şti., Gizlilik Politikası’nı herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veya yenileyebilir. Değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Site’de güncellenen Gizlilik Politikası hakkında Kullanıcıların bilgi sahibi olmalarını ve periyodik olarak gözden geçirmelerini tavsiye etmektedir. Üçüncü Taraflar: Naz Medikal Özel Sağ. Hiz ve Ür. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından üçüncü kişilere herhangi bir veri transferi yapılmamaktadır. Site dahilinde link verdiği diğer sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamakta ve bir taahhütte bulunmamaktadır. KULLANICILAR İNTERNET ÜZERİNDEN İLETİLEN KİŞİSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ KONUSUNDA MUTLAK BİR GARANTİ VERMENİN MÜMKÜN OLMADIĞINI BİLMELİDİR. BU SEBEPLE KULLANICILAR KİŞİSEL BİLGİLERİNİ PAYLAŞIRKEN TEDBİRLİ DAVRANMALIDIR.

Sepetim
Son Görüntülenen
Kategoriler